Tommy Lang

Författarens inlägg

HKPOs arbete för sillkvot till torskfiskare i Östersjön får stöd av SFPO

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) skriver på egna hemsidan att de vill ge möjlighet för fler fisken att komma in i fisket på den regionala pelagiska kvoten i Östersjön. HKPO har sedan länge arbetat för att försöka få till stånd ett komplement med ett sillfiske för att hjälpa upp situationen för torskfiskarna i Östersjön. Berörda länstyrelser, …

Fortsätt läsa

WWFs fiskguide ger fel fokus

I årets fiskguide rödlistar WWF östersjötorsken. Rådet att inte köpa torsken ger en falsk bild av problemen till konsumenten. Också om WWF numera i en större utsträckning erkänner övergödningens effekter, så medverkar fiskguidens enda dimension till att sätta fokus på fel saker och  vilseleder på så vis konsumenten. Östersjön kommer inte att räddas för att …

Fortsätt läsa

Viktig information om vägning från GFA

Viktig information om vägning och märkning! För att vi skall kunna ta emot, registrera och sedan sälja allt gods som levereras till auktionen så måste alla lådor vara korrekt vägda och uppmärkta vid leverans. Vi är som förstahandsmottagare ansvariga för att det som säljs på auktionen är vägt och uppmärkt på rätt sätt, men vi …

Fortsätt läsa

Nord Stream 2 aktiviteter i Östersjön

Den 9 januari: We would like to inform you that pipelaying activities have been temporarily suspended. Allseas vessels Pioneering Spirit and Solitaire have left Danish waters. The attached map illustrates the lay down positions of the pipeline ends in Danish waters. Please note that there are no subsea buoys attached to the pipeline ends. Kind …

Fortsätt läsa

Moderaterna vill stoppa bottentrålfisket

Tre moderata riksdagsledamöter framför i  ett debattinlägg i Svenska Dagbladet krav om stopp för bottentrålning  av torsk i Östersjön. I artikeln tar de upp att Östersjön kämpar med många miljöproblem, och  beskriver övergödningen, som  förorsakar väldiga områden med syrefria döda bottnar, såsom enbart “Variationer i syresättningen av Östersjön”. Det är en minst sagt mild beskrivning …

Fortsätt läsa

Övergödning – största hotet mot levande hav

  Det finns snart sagt inte något miljöproblem i havet som inte också kopplas samman med anklagelser om överfiske eller skadliga fiskemetoder. Kampanjer mot fisket har pågått under lång tid, och näringen har i det allmänna medvetandet kommit att framstå som den allra värsta miljömarodören. Mer sällan framhålls konsekvenserna av det mycket större problemet – …

Fortsätt läsa

Nya kvotregler i Danmark stoppar “kvotkungar”

  Texten nedan är en översättning. Originaltexten kan läsas här: https://www.thelocal.dk/20171117/new-danish-fisheries-deal-aims-to-reduce-quota-kings Danmarks regering och parlamentspartier har kommit fram till en överenskommelse som syftar till att förhindra att landets fiskeindustri domineras av ett litet antal personer. Genom att införa strängare reglering, ökad kontroll och starkare sanktioner syftar avtalet till att hindra så kallade kvotkungar från att …

Fortsätt läsa

Skarp kritik mot danska fiskekvoter

  Danska Rigsrevisionen riktar skarp kritik mot landets system med fiskekvoter. Flera “kvotkungar” – fiskare som kunnat köpa på sig stora fångstkvoter – polisanmäls. 2002 införde parlamentet folketinget ett nytt system, som gav fiskare möjlighet att köpa och sälja kvoter. Folketinget framhöll att kvoterna inte borde samlas i för få händer, men gav enligt nyhetsbyrån …

Fortsätt läsa

Regeringen ger inget ekonomiskt stöd till torskfisket i Östersjön

  I ett nekande svar på anhållan från HKPO om ett ekonomiskt stöd åt de fiskare i Östersjön som i år drabbats av kraftiga kvotnedskärningar i västra Östersjön, skriver Landsbygdministern Sven-Erik Bucht: Svar anhållan ek. stöd (länk öppnas i ny flik) I motsats till den danska regeringen väljer alltså den svenska regeringen att avstå från stöd till östersjöfisket. …

Fortsätt läsa

Socialdemokraterna vill förbjuda bottentrålning (småskaligt fiske)

På socialdemokraternas kongress i Göteborg antogs en motion från Malmö arbetarekommun som vill förbjuda bottentrålning i Sverige och verka för ett förbud i hela EU. Beslutet är ett verkligt lågvattenmärke med tanke på regeringens uttalade ambitioner till att stärka den inhemska livsmedelsproduktionen. Detta uppnår man inte genom att lägga ner en viktig del av det svenska folkhushållet. Förslaget …

Fortsätt läsa