juni 2014 arkiv

HFPO inbjuds delta i rådgivande grupp

Jordbruksverket ämnar dra igång ett arbete med att ta fram en nationell strategi för svenskt yrkesfiske. De har för avsikt att samla berörda intressenter inom näring, myndigheter och organisationer med direkt koppling till yrkesfisket. Syftet är att ta fram en vision och strategi för yrkesfiskets långsiktigt hållbara utveckling. Jordbruksverket beskriveri i sin inbjudan att de ser …

Fortsätt läsa

En första presentation av provfisket

SLU har sänt oss en presentation av provfisket som skett i Kattegatt 2008-2013. Samma presentation som tyvärr inte kom till stånd vid årets stämmor. SLU har utlovat ytterligare information efter sommaren. Materialet finns i två filer att ladda ner (du måste vara inloggad först).

HFPO medlem i NSAC

HFPO har antagits som medlem i NSAC (tidigare NSRAC). Det innebär att vi nu kan delta i för oss angelägna arbetsgrupper för Kattegatt/Skagerack och i möten som rör havskräftefisket. Nästa möte i Skagerrak and Kattegatt Working Group kommer att hållas i Hamburg den 12 september. http://www.nsrac.org/

Regelförenkling, regeringsuppdrag till HaV

Havs- och Vattenmyndigheten har avrapporterad det uppdrag som regeringen lämnat till myndigheten. Rapporten bygger bl a på möten där HFPO och andra fiskets organisationer deltog. Förenkling av vägnings- och kontrollregler samt hantering av loggboken var några frågor som vi tog upp. Du kan läsa hela rapporten här: rapport-ru-hav-regelforenkling