Tommy Lang

Författarens inlägg

Remiss: Föreskrift om projektstöd

Jordbruksverket har sänt ut ett förslag till föreskrifter om ansökan om projektstöd inom havs- och fiskeriprogrammet. Anledningen är att verket vill öppna upp för ansökningar redan under hösten 2014, annars finns risk för att vi tappar finansiering för dessa åtgärder för 2014, eftersom programmet inte är igång före 2015. Följande åtgärder skall kunna sökas för enligt förslaget: Förberedande stöd …

Fortsätt läsa

Regeringsuppdrag balans fiskeflottan/fiskemöjligheter

Havs- och Vattenmyndigheten har nu redovisat regeringsuppdraget om balansen mellan fiskeflottan och tillgängliga fiskemöjligheter. Analysen visar på en bristande lönsamhet bland de större fiskefartygen i flera segment. Du kan läsa hela sammanfattningen här: Sammanfattning uppdrag  

HFPO inbjuds delta i rådgivande grupp

Jordbruksverket ämnar dra igång ett arbete med att ta fram en nationell strategi för svenskt yrkesfiske. De har för avsikt att samla berörda intressenter inom näring, myndigheter och organisationer med direkt koppling till yrkesfisket. Syftet är att ta fram en vision och strategi för yrkesfiskets långsiktigt hållbara utveckling. Jordbruksverket beskriveri i sin inbjudan att de ser …

Fortsätt läsa

En första presentation av provfisket

SLU har sänt oss en presentation av provfisket som skett i Kattegatt 2008-2013. Samma presentation som tyvärr inte kom till stånd vid årets stämmor. SLU har utlovat ytterligare information efter sommaren. Materialet finns i två filer att ladda ner (du måste vara inloggad först).

HFPO medlem i NSAC

HFPO har antagits som medlem i NSAC (tidigare NSRAC). Det innebär att vi nu kan delta i för oss angelägna arbetsgrupper för Kattegatt/Skagerack och i möten som rör havskräftefisket. Nästa möte i Skagerrak and Kattegatt Working Group kommer att hållas i Hamburg den 12 september. http://www.nsrac.org/

Regelförenkling, regeringsuppdrag till HaV

Havs- och Vattenmyndigheten har avrapporterad det uppdrag som regeringen lämnat till myndigheten. Rapporten bygger bl a på möten där HFPO och andra fiskets organisationer deltog. Förenkling av vägnings- och kontrollregler samt hantering av loggboken var några frågor som vi tog upp. Du kan läsa hela rapporten här: rapport-ru-hav-regelforenkling