Fiskekvoterna i Östersjön klara för 2020

EUs fiskeministrar har enats om vilka fiskekvoter som ska gälla för Östersjön 2020. Beslutet om 0-kvot (undantag bifångstkvot) vad gäller torsk i östra området är tyvärr det slutliga dråpslaget för den regionala torskfiskenäringen. Även i västra delen skärs torskkvoten ner kraftigt, -60 procent. Flertalet av de pelagiska kvoterna skrivs också ner.

Länk till Havs- och vattenmyndighetens information:

https://www.havochvatten.se/5.25d1ce5d16d9ef4f55be01fe.html