augusti 2015 arkiv

North Sea Advisory Council (NSAC) råd om måttet på havskräfta – 8,5 cm

  NSAC som är en viktig aktör för fisket inom EU har i sin rådgivning till Scheveningen Group föreslagit en sänkning av minsta bevarandestorlek (MCRS) på havskräftan i Skagerack och Kattegatt  från 13 cm till 8,5 cm, (alternativt 0 cm då de menar att fångster mellan 0-8,5 cm ändå är av begränsad omfattning). Hur rådgivningen kom …

Fortsätt läsa

ICES råd för torskkvoten i Kattegatt

  Internationella Havsforskningsrådet (ICES) rekommenderar en kvothöjning på torsk i Kattegatt. Från nuvarande 100 ton (endast bifångstkvot) till 536 ton för 2016 om torsken ingår i landningsskyldigheten (LS) för 2016. Hallandsfiskarnas PO har vid möte med näringsdepartementet den 20 augusti, och tidigare till HaV, begärt att Sverige skall arbeta för att höja torskkvoten oavsett LS, eftersom …

Fortsätt läsa