maj 2015 arkiv

Slutliga yrkanden om Värö Bruk från yrkesfiskare i Halland

  Kompletterande synpunkter och yrkanden har lämnats in till Mark- och Miljödomstolen. Inlagan kan läsas/laddas ner här: MMD – Värö Bruk – april 29 2015