oktober 2014 arkiv

Inlaga från Yrkesfiskare i Halland till Mark- och Miljödomstolen

Uppdatering. Kommentarer till Södra Cells synpunkter: MMD – Värö Bruk – Febr 27 2015 Den slutliga inlagan till Mark- och Miljödomstolen angående Södra Cells tänkta produktionsökning i Värö Bruk har nu lämnats in. Stellan Hamrin som företräder halländska yrkesfiskare i ärendet har gjort ett gediget arbete. Skrivelsen kan läsas eller laddas ner här: Värö-målet slutlig 2014-09-25  

Rådgivande gruppen för yrkesfiskestrategi i ett första möte

Uppdatering. läs HFPO:s förslag till mål: HFPO Tematiska mål, förslag Den rådgivande gruppen för yrkesfiskestrategi träffades den 25 september i Jönköping för ett inledande möte. Representanter för fiskets olika organisationer deltog, tillsammans med företrädare för handel, forskning, miljöorganisationer och olika myndigheter. Alla med koppling till yrkesfisket. En första diskussion blev om den rådgivande gruppens arbete kunde …

Fortsätt läsa