juli 2014 arkiv

Remiss: Föreskrifter om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske

Havs- och vattenmyndigheten har lämnat ut en remiss angående: Anpassning av föreskrifter om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske med hänsyn till ändringar i fiskelagen. Synpunkter skall lämnas senast den 1 september. Remissen kan laddas ner här: remiss-anpassning-av-foreskrifter-till-andringar-i-fiskelagen Länk till HaV: https://www.havochvatten.se/5.7291b665146f54c1547f236.html      

hfpo.se – Hallandsfiskarnas PO

hfpo.se – en hemsida för Hallandsfiskarnas Producentorganisation. Sidan är under uppbyggnad, men kommer att fyllas på efterhand med mer innehåll. Vi uppmanar våra medlemmar att så snart som möjligt registrera sig här på webbsidan, det ger tillgång till ytterligare material, samt möjlighet att bidra till utformningen av vår hemsida.

Remiss: Föreskrift om projektstöd

Jordbruksverket har sänt ut ett förslag till föreskrifter om ansökan om projektstöd inom havs- och fiskeriprogrammet. Anledningen är att verket vill öppna upp för ansökningar redan under hösten 2014, annars finns risk för att vi tappar finansiering för dessa åtgärder för 2014, eftersom programmet inte är igång före 2015. Följande åtgärder skall kunna sökas för enligt förslaget: Förberedande stöd …

Fortsätt läsa

Regeringsuppdrag balans fiskeflottan/fiskemöjligheter

Havs- och Vattenmyndigheten har nu redovisat regeringsuppdraget om balansen mellan fiskeflottan och tillgängliga fiskemöjligheter. Analysen visar på en bristande lönsamhet bland de större fiskefartygen i flera segment. Du kan läsa hela sammanfattningen här: Sammanfattning uppdrag