september 2015 arkiv

Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige – det nya namnet på Hallandsfiskarnas PO

Hallandsfiskarnas Producentorganisation ändrar nu föreningens namn till:      Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek. för. I dagligt tal, Havs- och Kustfiskarnas PO (HKPO). Namnändringen görs för att bättre beskriva omfattningen av den verksamhet som föreningen i dag bedriver; med medlemmar som fiskar i Sveriges havs- och kustområden i Skagerack, Kattegatt och Östersjön, med skilda slag av redskap, såsom krok, garn, bur och trål. Föreningens tillväxt …

Fortsätt läsa

Försonliga tongångar på samrådsmötet om framtida SFR kunde inte sättas på pränt

Uppdatering: Vid ett möte den 21 september i Fiskebäck, där samstämmigheten från det tidigare samrådsmötet nu skulle utformas i skrift, uttryckte oväntat några deltagare en ny åsikt i frågan om konsensus, något som inte hade framförts på det föregående mötet. Andra skrivningar föreslogs såsom “sträva efter konsensus”. En skrivning som inte betyder någonting. Antingen är det konsensus som råder annars gäller majoritetsbeslut. Havs- och Kustfiskarnas PO (tidigare Hallandsfiskarnas PO) …

Fortsätt läsa