augusti 2016 arkiv

HaV inför nytt system för att säkerställa datainsamlingen från fisket

I höst blir det förändringar inom ombordprovtagningen. Det nya systemet förtydligar myndigheternas och yrkesfiskets ansvar för att samla in information från fisket. Fiskare som väljs ut för ombordprovtagning blir nu ansvariga för att komma överens om tidpunkt med SLU. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida: https://www.havochvatten.se/5.708e6910156c6b999324f613.html