januari 2023 arkiv

HaVs förslag till regeringen om överlåtbara demersala fiskerättigheter

Regeringen gav Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att närmare utveckla analysen i myndighetens rapport Utvärdering av systemet med individuella fiskemöjligheter (N2020/02124) avseende följande faktorer som bör beaktas i ett system med överlåtbara fiskerättigheter i fisket efter bottenlevande arter (demersalt fiske): Länk till Havs- och vattenmyndighetens förslag: Uppdrag att analysera faktorer att beakta i ett system …

Fortsätt läsa