mars 2017 arkiv

Rapport från HaV om GFP under 2016

Havs- och vattenmyndigheten redovisar resultaten och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP) 2016: verksamheten-inom-eus-gemensamma-fiskeripolitik