december 2014 arkiv

Kvoter för 2015 klara i Västerhavet

EU:s fiskeministrar är nu överens om nästa års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. Kvoter sattes i enlighet med målen för maximal hållbar avkastning.  För exempelvis havkräfta innebär det att kvoten nästa år höjs och för makrill att den sänks. https://www.havochvatten.se/5.549ab516149e19df88fb8e12.html

Landningsskyldigheten införs för vissa fisken 2015

Trots att delar av regelverket ännu inte finns på plats så inträder landnings-skyldigheten stegvis för vissa fisken 2015. I östersjön för torsk, lax, sill och skarpsill. I västerhavet berörs det pelagiska fisket. Havs- och vattenmyndigheten informerar löpande på myndighetens hemsida om vad som gäller: https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/yrkesfiske/gemensamma-fiskeripolitiken-gfp/information-om-landingsskyldigheten.html