Hallandsfisket offras för moderatväljare i Stockholm – uppdatering

Enligt uppgifter i tidningen Expressen har statsminister Ulf Kristersson kört över regeringskansliet när beslutet togs om tillstånd för vindparkerna Kattegatt Syd och Galene. En rad regeringskällor har för tidningen bekräftat vad HKPO anser är ett fruktansvärt cyniskt agerande från statsministern. Att medvetet utdela att dråpslag mot hela fiskerinäringen i Halland, endast i syfte att försöka återvinna tappet av moderatväljare i Stockholm, tyder på att Ulf Kristersson inte mäktar med att ta sitt fulla ansvar som statsminister i Sverige. Han verkar fortfarande vara kvar i valrörelsen och agerar först och främst som moderatledare. Även försvarsmaktens riksintresse har körts över. Detta i en säkerhetsmässigt orolig tid som i vår del av världen är den allvarligaste sedan andra världskriget. Regeringen kämpar för Sveriges NATO-ansökan samtidigt som den verkar ta lätt på våra viktiga försvarsintressen.

Expressen 15 juni:

För att förbättra bilden av regeringens klimatpolitik har statsminister Ulf Kristersson kört över tjänstemän i regeringskansliet och drivit fram ett beslut om nya vindkraftsparker till havs. Det erfar Expressen. Inom Moderaterna, som tappat stort bland storstadsväljare, ses det som ”helt avgörande” att man nu flyttar fram sina positioner i frågan.  Men internt talas samtidigt om stora bekymmer på det ansvariga departementet. 

Regeringen har sedan den tillträdde fått utstå hård kritik från såväl oberoende expertorgan som miljöorganisationer för att man bedriver en politik som ökar de svenska utsläppen – inte minst till följd av den slopade reduktionsplikten. 

Kritiken har avfärdats från regeringshåll, men internt – och ända upp hos statsminister Ulf Kristersson – har man varit betydligt mer bekymrade över bilden av regeringen som bakåtsträvande i klimatpolitiken. 

Det har också, enligt vad Expressen erfar, fått Ulf Kristersson att köra över tjänstemän i regeringskansliet och tvingat fram ett snabbt beslut om att ge tillstånd till de två nya vindkraftsparkerna till havs, som nyligen meddelades. 

– Det här hade inte hänt om det inte var för Ulf. Inte så snabbt som nu skedde i alla fall, säger en regeringskälla. 

Det handlar om två vindkraftsparker ett par mil utanför Hallandskusten, Kattegatt syd och projektet Galene, med totalt omkring 100 vindkraftverk. 

Kristersson klev in i processen 

Att Ulf Kristersson och hans statssekreterare klev in i beslutsprocessen, som formellt låg på Klimat- och näringsdepartementet men hade kört fast på grund av olika invändningar som fanns, är något en rad regeringskällor bekräftat för Expressen. “

Länk till hela artikeln:

https://www.expressen.se/nyheter/kristerssons-drag-korde-over-beslut-om-vindkraft/

Uppdatering – Intern kritikstorm mot nya M-strategin för vindkraft bekräftar uppgifterna i Expressens artikel:

https://www.expressen.se/nyheter/kritikstorm-mot-nya-m-strategin-for-vindkraft/