augusti 2014 arkiv

Fas 2 – förslag lagt till SFR styrelse

Thomas Ahlström har till SFR:s styrelse lämnat en slutrapport med förslag till samorganisation för svenskt yrkesfiske. Rapporten har därefter distribuerats till berörda parter. Förslagen i skrivelsen gör ett hopp i processen, förbi de utan större framgång genomförda Fas 1-samtalen vilka avsåg bildande av producentorganisationer. Tilltänkta, eller befintliga PO har från HFPO horisont sett, inte haft något inflytande över de förslag som nu framförs i rapporten. Vi kommer självfallet noggrant …

Fortsätt läsa

Pilotprojekt i Östersjön

HFPO har ansökt till HaV om att få till stånd ett pilotprojekt i östersjön i syfte att utröna följderna av införd landningsskyldighet, och en minskning av minimimåttet på torsk till 35 cm. Meningen är att utröna fördelning och kvantiteter av vad som kan komma att föras iland när utkastförbudet träder i kraft 2014.