Organisationen

Styrelsen

Ordinarie                                                   Personlig ersättare

Tommy Lang, ordförande                          Alf-Åke Börjesson

Bertil Andersson, vice ordförande             Kjell Svahn

Patrik Ingemarsson, ledamot                     Viking Bengtsson

Johan Karlsson, ledamot                           Jonas Nilsson

Johnny Nilsson, ledamot                            Lars Johansson

Charles Olsson, ledamot                            Jan-Olof Hellberg

Henrik Torkelsson, ledamot                       Martin Torkelsson

Alternerande sekreterare

Sylvia Bengtsson och Marie Lindh