juni 2021 arkiv

Ny strategi för yrkesfisket 2021-2026

Strategin och handlingsplanerna för yrkesfiske, fritidsfiske och fisketurism samt vattenbruk har lämnats till regeringen och finns att ladda ner på: Jordbruksverkets och HaV:s webbsidor. Processen med att ta fram planer och strategier har pågått under flera år med deltagande av många skilda intressenter och aktörer i näringarna. Strategi och handlingsplaner bli extra viktiga den här …

Fortsätt läsa