december 2015 arkiv

Kvoterna i Västerhavet för 2016

Nästa års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön har nu fastställts. För Sveriges del skrivs kvoten för äkta tunga upp från 6 till 12 ton, bifångstkvoten av torsk i Kattegatt från 37 till 137 ton, nordhavsräka från 1426 till 2282 ton och havskräfta från 1398 till 2893. Här är tabell över alla kvoterna: tabell-eu-vasterhavet-2016 TAC-förordning …

Fortsätt läsa