HKPOs arbete för sillkvot till torskfiskare i Östersjön får stöd av SFPO

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) skriver på egna hemsidan att de vill ge möjlighet för fler fisken att komma in i fisket på den regionala pelagiska kvoten i Östersjön.

HKPO har sedan länge arbetat för att försöka få till stånd ett komplement med ett sillfiske för att hjälpa upp situationen för torskfiskarna i Östersjön. Berörda länstyrelser, kommuner och HKPO har nyligen i olika skrivelser till HaV bland annat framfört krav om just att få  tillgång till ett sillfiske för det hårt drabbade lokala och regionala torskfisket,  Skrivelserna tog även upp frågan om regionala kvoter.

Det är bra att nu också SFPO ansluter sig till vår uppfattning i frågan, även om de tycks vilja begränsa sillmöjligheterna till det småskaliga kustnära fisket. Vi menar att det ska omfatta alla  östersjöbåtar som saknar fiskemöjligheter i andra områden.

Vi stödjer SFPOs uppfattning att det okontrollerade fritidsfisket på lax ska upphöra och yrkesfisket ska få tillbaka sin del av laxfisket.

SFPO begär att ett fartygstöd ska  införas för kustnära småskaliga Östersjöfiskare. Vällovligt, men sannolikt fruktlöst med tanke på hela den procedur som skulle krävas på EU-nivå. Ett EU som dessutom har ambitionen att minska på stödfloran, Ska vi komma någonstans för att hjälpa Östersjöfisket överleva, är det långt bättre att arbeta för åtgärder som våra svenska  politiker och myndigheter har makt att bestämma över, eftersom krisen är akut och kräver omedelbara insatser,