juli 2015 arkiv

GFP-reformens baksida – Utkastplaner med sänkta minimimått på havskräfta och östersjötorsk

  Den 1 januari i år, som ett led i genomförandet av GFP-reformen (den gemensamma fiskeripolitiken), infördes en landningsskyldighet vid bland annat fiske efter torsk i Östersjön. Tidigare var fiskaren tvingad till att kasta tillbaka fisk i havet som understiger minimimåttet. Nu måste samma fisk istället ilandföras för att destrueras eller användas som djurfoder (endast fisk över minsta mått får säljas till human …

Fortsätt läsa