november 2019 arkiv

Ekosystemansatsen – en utmaning som kräver samverkan

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) bjöd in intressenter i fiske och miljöfrågor till ett möte om det pelagiska fisket i Östersjön. Mötet ägde rum den 26 november i Göteborg. Förutom företrädare för myndigheten, deltog forskare från SLU, fiskets organisationer, enskilda fiskare, länsstyrelser, kommuner, miljöorganisationer m fl. HaVs syfte med samrådsmötet var att få igång en diskussion …

Fortsätt läsa