WWFs fiskguide ger fel fokus

I årets fiskguide rödlistar WWF östersjötorsken. Rådet att inte köpa torsken ger en falsk bild av problemen till konsumenten. Också om WWF numera i en större utsträckning erkänner övergödningens effekter, så medverkar fiskguidens enda dimension till att sätta fokus på fel saker och  vilseleder på så vis konsumenten. Östersjön kommer inte att räddas för att vi slutar äta torsk. Problemen är ett helt annat och långt mer omfattande, WWF gör därför fisken och miljön i Östersjön en björntjänst .

Vi har skrivit tidigare om övergödningen och fiskguiden här: