april 2016 arkiv

Svenskt yrkesfiske 2020 – ny strategi presenteras

Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten beskriver i ett pressmeddelande målsättningen med strategin: År 2020 ska det svenska yrkesfisket vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart. Det ska vara enklare regler för företagen inom yrkesfisket, yngre ska våga satsa på fiskeyrket och vi har levande kustsamhällen. Detta är några av delarna i strategin ”Svenskt yrkesfiske 2020” som …

Fortsätt läsa

Rapport från SLU om projekt 2015

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har färdigställt och rapporterat till Havs- och vattenmyndigheten samt Jordbruksverket de projekt för ett selektivare fiske som varit finansierade av 2015 års medel. Det är dels en tjock slutrapport inkluderat alla projekt samt ett faktablad för varje projekt: http://www.slu.se/sv/institutioner/akvatiska-resurser/selektivt-fiske/ I högerspalten finns en rubrik “projekt 2015” Här är direktlänken till pdf-dokumentet: http://www.slu.se/Documents/externwebben/akvatiska-resurser/publikationer/Aquarapporter/2016/Aqua%20report%202016_8%20Selektivt%20fiske_small.pdf