Det storskaliga foderfisket felrapporterar

I P1:s program för grävande journalistik, Kaliber, avslöjas en omfattande missrapportering i det pelagiska industrifisket efter sill och skarpsill i Östersjön. Havs- och vattenmyndigheten beskriver samma sak i ett pressmeddelande. Det som Kaliber påstår är alltså korrekt.

Felrapporteringen har pågått sedan åtminstone 2017 enligt Kaliber. Fångst av skarpsill har i många fall rapporterats som sill, vilket gjort att fisket kunnat pågå under längre tid utan att hindras av kvotstopp.

Det storskaliga foderfisket är det fiske som beskattar biomassan i Östersjön allra mest. EU har fastställt en ambitiös flerårig plan som ur ett ekosystemperspektiv lägger ribban för fiskets uttag i Östersjön. Den planen kullkastas helt när inte artsammansättningen stämmer med verkligheten. Forskarna ger då felaktiga råd vilket får allvarliga konsekvenser för bland annat torsken i östra beståndet som håller på att svälta ihjäl och lider brist på ett livsnödvändigt vitamin som finns i sill (men saknas i skarpsill) – Tiaminet.

Sill är i högre grad än skarpsillen en viktig föda för den större torsken (vissa intressen menar felaktigt att skarpsillen är det). Och sillen är rik på det tiamin som torsken behöver. När det felaktigt i industrifisket rapporteras fångst av sill som i själva verket är skarpsill får det till följd att forskarna överskattar sillbestånden. Detta är mycket allvarligt då vi vet att torsken svälter och lider brist på tiamin. Det pelagiska foderfisket fortsätter i torskområdena, allt medan dess effekter på ekosystemet maskeras genom felrapporteringen. Detta är inget att bara skaka av sig, att svenskt fiske bedriver ett storskaligt blandfiske på ett sillbestånd som egentligen borde skyddas i känsliga områden.

De pelagiska bestånden har ingen frisedel när det kommer till miljöförändringar, brist på bottenlevande föda och påverkan från fiske. Forskarna har pekat på att beståndet av sill i västra Östersjön varit på en låg nivå under flera år. Och i Kattegatt är sillstimmen alltmer sällsynta.

En angelägen fråga att ställa: Varför har Havs- och vattenmyndigheten inte reagerat kraftfullt tidigare på felrapporteringen, när myndigheten under så lång tid har haft full tillgång till kontrollrapporter som klart visat på problemet? Våra fiskare ställer sig undrande, t ex den småskaliga fiskare som drabbas av flera tusen kronor i sanktionsavgift för en felvägning på några kilo.

Länk till Kaliber:

https://sverigesradio.se/avsnitt/1358223

Havs- och vattenmyndighetens pressmeddelande:

https://www.havochvatten.se/artikel?artikel=2919413

Dagens eko: Minister om fiskets felrapportering

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7300703