september 2020 arkiv

HaVs förslag om krav på generellt bottentrålsförbud i marina skyddade områden

Havs- och vattenmyndigheten är klara med utredningen av regeringsuppdraget om att införa ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden innanför trålgränsen. Myndigheten beskriver i korthet saken så här: “Innanför trålgränsen är trålfiske i dag förbjudet i HaV:s föreskrifter. I föreskrifterna finns undantag från förbudet, dessa har HaV sammanställt och beskrivit enligt uppdraget.” 1. …

Fortsätt läsa

HaV föreslår ett ITQ-system i det demersala fisket

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har i uppdrag av regeringen att utvärdera och föreslå förbättringar av nuvarande fiskesystem med årliga tillfälliga kvoter i det demersala fisket. I utredningen som har lämnats till regeringen den 31 augusti föreslår HaV att överlåtbara fiskerättigheter införs. Havs- och vattenmyndigheten konstaterar att HaV inte är bemyndigad att införa ett system med …

Fortsätt läsa