juni 2015 arkiv

Därför avstår Hallandsfiskarnas PO från att gå med i det ombildade SFR

  SFR:s ombud tog beslut på föreningens årsmöte den 12 juni, och därefter på en extra stämma den 26 juni, om att ombilda SFR till en samorganisation för producentorganisationer. Hallandsfiskarnas Producentorganisation har valt att nu inte gå med som medlem i den nya organisationen. Vi vill här redovisa några av skälen för vårt ställningstagande, bland annat de nya …

Fortsätt läsa

Länsstyrelsens skrivelse till landsbygdsministern om framtiden för det fiskefria området i Kattegatt

Länsstyrelse i Halland har utformat en skrivelse angående de stängda områdena i Kattegatt. De har valt att göra detta utan att först samråda med fiskerinäringen i Halland. Hallandsfiskarnas producentorganisations inställning i frågan är att det mellersta området bör öppnas upp för ett mindre garnfiske i kvartal 2-4. I det norra området anser vi att restriktionerna …

Fortsätt läsa