Försäkringar

OBS! Viktig information:

Medlem i PO omfattas inte längre av TFA

Från den 1 januari 2017 upphör TFA arbetsskadeförsäkring som har tecknats genom HKPO.

Du kan fortfarande själv teckna försäkring hos Fora:

https://www.fora.se/sjalvservice