Regeringsuppdrag balans fiskeflottan/fiskemöjligheter

Havs- och Vattenmyndigheten har nu redovisat regeringsuppdraget om balansen mellan fiskeflottan och tillgängliga fiskemöjligheter.

Analysen visar på en bristande lönsamhet bland de större fiskefartygen i flera segment. Du kan läsa hela sammanfattningen här:

Sammanfattning uppdrag