HFPO inbjuds delta i rådgivande grupp

Jordbruksverket ämnar dra igång ett arbete med att ta fram en nationell strategi för svenskt yrkesfiske. De har för avsikt att samla berörda intressenter inom näring, myndigheter och organisationer med direkt koppling till yrkesfisket. Syftet är att ta fram en vision och strategi för yrkesfiskets långsiktigt hållbara utveckling.

Jordbruksverket beskriveri i sin inbjudan att de ser HFPO som en viktig aktör och hoppas att vi har möjlighet att delta med en representant i den rådgivande gruppen för strategiarbetet, en representant som kan förmedla synpunkter och förankra strategi och vision i den egna organisationen.

Ett första möte kommer att hållas på Jordbruksverket den 25 september.