Regelförenkling, regeringsuppdrag till HaV

Havs- och Vattenmyndigheten har avrapporterad det uppdrag som regeringen lämnat till myndigheten. Rapporten bygger bl a på möten där HFPO och andra fiskets organisationer deltog. Förenkling av vägnings- och kontrollregler samt hantering av loggboken var några frågor som vi tog upp.

Du kan läsa hela rapporten här:

rapport-ru-hav-regelforenkling