Remiss: Föreskrifter om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske

Havs- och vattenmyndigheten har lämnat ut en remiss angående:

Anpassning av föreskrifter om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske med hänsyn till ändringar i fiskelagen.

Synpunkter skall lämnas senast den 1 september.

Remissen kan laddas ner här:

remiss-anpassning-av-foreskrifter-till-andringar-i-fiskelagen

Länk till HaV:

https://www.havochvatten.se/5.7291b665146f54c1547f236.html