HFPO medlem i NSAC

HFPO har antagits som medlem i NSAC (tidigare NSRAC). Det innebär att vi nu kan delta i för oss angelägna arbetsgrupper för Kattegatt/Skagerack och i möten som rör havskräftefisket.

Nästa möte i Skagerrak and Kattegatt Working Group kommer att hållas i Hamburg den 12 september.

http://www.nsrac.org/