Baltic Pipe – Aktuell information 2022

Koordinater för nedlagd gasledning i svenska vatten:

Information 2021