Tommy Lang

Författarens inlägg

Världsomfattande forskningsstudie visar att där trålning bedrivs hållbart går det bra för havsbottnarna

British University of Bangor har publicerat sin studie “Proceedings of the National Academy of Science” (PNAS w/c 3.1.22) som är den  I den första forskningsstudien i sitt slag, Studien bygger på ett internationellt samarbete som har samlat in data från 24 större havsregioner världen runt, för att sammanfatta kunskap om trålaktiviteter och intensiteten av dessa, för …

Fortsätt läsa

Ny strategi för yrkesfisket 2021-2026

Strategin och handlingsplanerna för yrkesfiske, fritidsfiske och fisketurism samt vattenbruk har lämnats till regeringen och finns att ladda ner på: Jordbruksverkets och HaV:s webbsidor. Processen med att ta fram planer och strategier har pågått under flera år med deltagande av många skilda intressenter och aktörer i näringarna. Strategi och handlingsplaner bli extra viktiga den här …

Fortsätt läsa

Planer på 50-85 vindkraftverk strax utanför hallandskusten – höga som Eiffeltornet

Ny teknik har gjort att vindkraftsverk kan byggas allt större och högre. I den nu föreslagna vindparken Galatea-Galene (en etablering i två havsområden, skilda åt av Lilla Middelgrund), uppges att verkens höjd över havet kan bli mer än 300 m – vart och ett alltså lika högt som Eiffeltornet i Paris. Vindparken kommer inte endast …

Fortsätt läsa

Informell överenskommelse om Europeiska havs- och fiskerifonden 2021-2027

Rådet har nått en informell överenskommelse med Europaparlamentet om hur man ska fördela budgeten på 6,108 miljarder euro för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) för perioden 2021–2027 i syfte att stödja och modernisera sektorn. Den nya fonden kommer i synnerhet att stödja småskaligt kustfiske och fartyg på upp till 24 meter samt främja vattenbruk. Hela texten finns …

Fortsätt läsa

HaVs förslag om krav på generellt bottentrålsförbud i marina skyddade områden

Havs- och vattenmyndigheten är klara med utredningen av regeringsuppdraget om att införa ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden innanför trålgränsen. Myndigheten beskriver i korthet saken så här: “Innanför trålgränsen är trålfiske i dag förbjudet i HaV:s föreskrifter. I föreskrifterna finns undantag från förbudet, dessa har HaV sammanställt och beskrivit enligt uppdraget.” 1. …

Fortsätt läsa

HaV föreslår ett ITQ-system i det demersala fisket

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har i uppdrag av regeringen att utvärdera och föreslå förbättringar av nuvarande fiskesystem med årliga tillfälliga kvoter i det demersala fisket. I utredningen som har lämnats till regeringen den 31 augusti föreslår HaV att överlåtbara fiskerättigheter införs. Havs- och vattenmyndigheten konstaterar att HaV inte är bemyndigad att införa ett system med …

Fortsätt läsa

Vindkraft till havs får nej från Varberg

Hallands Nyheter (18 maj) skriver i en artikel att två vindkraftsparker planeras, en utanför Falkenberg och en utanför Varberg, trots att förslaget fått nej från Varbergs kommun. “Varbergs kommun har yttrat sig över företagets samrådsunderlag och lyfter bland annat fram kommunens översiktsplan, som säger nej till havsbaserad vindkraft i kommunen. I översiktsplanen låter kommunen yrkesfisket …

Fortsätt läsa

Regeringens demontering av det svenska fisket

Regeringen har gett Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) i uppdrag att utreda ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden. I detta inbegrips de s k inflyttningsområdena innanför nuvarande trålgräns vilka tillkom när trålgränsen flyttades ut 2004. Skälet för att undantaget kom till var att inte helt slå ut det småskaliga kustnära trålfisket. Något som …

Fortsätt läsa

Kvoter för Västerhavet klara

Källa: Havs- och vattenmyndigheten EU:s fiskeministrar är nu överens om 2020 års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. Kvoterna sattes i enlighet med målen för maximal hållbar avkastning, försiktighetsansatsen och fleråriga planer. Det gäller exempelvis för havskräfta, kolja, gråsej, kummel och rödspätta i Skagerrak och Kattegatt. Beslutet innebär även att selektiviteten förbättras i Kattegatt, mot bakgrund av …

Fortsätt läsa

Ekosystemansatsen – en utmaning som kräver samverkan

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) bjöd in intressenter i fiske och miljöfrågor till ett möte om det pelagiska fisket i Östersjön. Mötet ägde rum den 26 november i Göteborg. Förutom företrädare för myndigheten, deltog forskare från SLU, fiskets organisationer, enskilda fiskare, länsstyrelser, kommuner, miljöorganisationer m fl. HaVs syfte med samrådsmötet var att få igång en diskussion …

Fortsätt läsa