Ny studie – magnetfält från vindkraftskablar påverkar yngel av kolja

“Då dei blei eksponerte for magnetfelt av same styrke som frå sjøkablar, svømte hyselarvene saktare. Forskinga gir ny kunnskap om korleis havvindparkar kan påverke livet i havet.”

Läs mer om studien av Havforskingsinstituttet (HI) i Norge:

https://www.hi.no/hi/nyheter/2022/september-1/magnetfelt-fra-sjokablar-kan-bremse-hyselarver