Category: Uncategorized

Fångst av småkräftor behöver diskuteras

När landningsskyldighet på havskräfta i Skagerrak och Kattegatt infördes 2016 sänktes samtidigt minimimåttet på havskräfta, från 13 cm till 10,5 cm.  Beslutet var något som vi var emot – varför fånga småkräftor som ofta bär på rom och dessutom betingar ett lågt värde.  Det var främst Danmark som drev frågan med visst stöd från annat …

Continue reading

HKPOs arbete för sillkvot till torskfiskare i Östersjön får stöd av SFPO

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) skriver på egna hemsidan att de vill ge möjlighet för fler fisken att komma in i fisket på den regionala pelagiska kvoten i Östersjön. HKPO har sedan länge arbetat för att försöka få till stånd ett komplement med ett sillfiske för att hjälpa upp situationen för torskfiskarna i Östersjön. Berörda länstyrelser, …

Continue reading

WWFs fiskguide ger fel fokus

I årets fiskguide rödlistar WWF östersjötorsken. Rådet att inte köpa torsken ger en falsk bild av problemen till konsumenten. Också om WWF numera i en större utsträckning erkänner övergödningens effekter, så medverkar fiskguidens enda dimension till att sätta fokus på fel saker och  vilseleder på så vis konsumenten. Östersjön kommer inte att räddas för att …

Continue reading

Viktig information om vägning från GFA

Viktig information om vägning och märkning! För att vi skall kunna ta emot, registrera och sedan sälja allt gods som levereras till auktionen så måste alla lådor vara korrekt vägda och uppmärkta vid leverans. Vi är som förstahandsmottagare ansvariga för att det som säljs på auktionen är vägt och uppmärkt på rätt sätt, men vi …

Continue reading

Nord Stream 2 aktiviteter i Östersjön

Notification to fishermen – 31102018 Notification to fishermen – 01102018 Notification to fishermen – 28082018 Notification to fishermen – 29062018 NSP2_Monthly_June_2018 Notification to fishermen – 26072018

Moderaterna vill stoppa bottentrålfisket

Tre moderata riksdagsledamöter framför i  ett debattinlägg i Svenska Dagbladet krav om stopp för bottentrålning  av torsk i Östersjön. I artikeln tar de upp att Östersjön kämpar med många miljöproblem, och  beskriver övergödningen, som  förorsakar väldiga områden med syrefria döda bottnar, såsom enbart “Variationer i syresättningen av Östersjön”. Det är en minst sagt mild beskrivning …

Continue reading

Övergödning – största hotet mot levande hav

  Det finns snart sagt inte något miljöproblem i havet som inte också kopplas samman med anklagelser om överfiske eller skadliga fiskemetoder. Kampanjer mot fisket har pågått under lång tid, och näringen har i det allmänna medvetandet kommit att framstå som den allra värsta miljömarodören. Mer sällan framhålls konsekvenserna av det mycket större problemet – …

Continue reading

Nya kvotregler i Danmark stoppar “kvotkungar”

  Texten nedan är en översättning. Originaltexten kan läsas här: https://www.thelocal.dk/20171117/new-danish-fisheries-deal-aims-to-reduce-quota-kings Danmarks regering och parlamentspartier har kommit fram till en överenskommelse som syftar till att förhindra att landets fiskeindustri domineras av ett litet antal personer. Genom att införa strängare reglering, ökad kontroll och starkare sanktioner syftar avtalet till att hindra så kallade kvotkungar från att …

Continue reading

Skarp kritik mot danska fiskekvoter

  Danska Rigsrevisionen riktar skarp kritik mot landets system med fiskekvoter. Flera “kvotkungar” – fiskare som kunnat köpa på sig stora fångstkvoter – polisanmäls. 2002 införde parlamentet folketinget ett nytt system, som gav fiskare möjlighet att köpa och sälja kvoter. Folketinget framhöll att kvoterna inte borde samlas i för få händer, men gav enligt nyhetsbyrån …

Continue reading

Regeringen ger inget ekonomiskt stöd till torskfisket i Östersjön

  I ett nekande svar på anhållan från HKPO om ett ekonomiskt stöd åt de fiskare i Östersjön som i år drabbats av kraftiga kvotnedskärningar i västra Östersjön, skriver Landsbygdministern Sven-Erik Bucht: Svar anhållan ek. stöd (länk öppnas i ny flik) I motsats till den danska regeringen väljer alltså den svenska regeringen att avstå från stöd till östersjöfisket. …

Continue reading