Länsstyrelsen Skåne vill bilda naturreservat i södra Kattegatt

Här är Länsstyrelsens förslag (tidigt samråd):

Tidigt samråd Skånska Kattegatt 20170327 HKPO synpunkter samråd Ls Skåne Dnr511-5924-2017

HKPO:s svar:

HKPO synpunkter samråd Ls Skåne Dnr511-5924-2017