Tillbaka till Länsstyrelsen Skåne vill bilda naturreservat i södra Kattegatt

HKPO synpunkter samråd Ls Skåne Dnr511-5924-2017