Planer på 50-85 vindkraftverk strax utanför hallandskusten – höga som Eiffeltornet

Ny teknik har gjort att vindkraftsverk kan byggas allt större och högre. I den nu föreslagna vindparken Galatea-Galene (en etablering i två havsområden, skilda åt av Lilla Middelgrund), uppges att verkens höjd över havet kan bli mer än 300 m – vart och ett alltså lika högt som Eiffeltornet i Paris.

Vindparken kommer inte endast att vara ett dominerande och störande inslag mot horisonten som inkräktar på naturupplevelsen med havet, projektet vill även ta i anspråk viktiga fiskeplatser vilka är klassade som riksintresse för yrkesfisket.

Läs mer om förslaget och om Havs- och Kustfiskarnas synpunkter på vindkraftsplanerna:

https://www.hkpo.se/vindpark-galatea-galene-i-kattegatt-synpunkter/