Informell överenskommelse om Europeiska havs- och fiskerifonden 2021-2027

Rådet har nått en informell överenskommelse med Europaparlamentet om hur man ska fördela budgeten på 6,108 miljarder euro för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) för perioden 2021–2027 i syfte att stödja och modernisera sektorn. Den nya fonden kommer i synnerhet att stödja småskaligt kustfiske och fartyg på upp till 24 meter samt främja vattenbruk. Hela texten finns i länken nedan.

https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2020/12/04/informal-deal-on-european-maritime-and-fisheries-fund-for-the-period-2021-2027/#