Vindpark Galatea-Galene i Kattegatt – synpunkter

Företaget OX2 har presenterat en samrådshandling med planer på att bygga 50-85 vindkraftverk i havet några mil utanför hallandskusten. HKPO är djupt kritisk till en etablering av vindkraftsparkerna, då det skulle leda till allvarlig skada för fiskerinäringen i Halland och flera av våra kustsamhällen. Vårt yttrande kan läsas här:

Länk till projektet:

https://www.ox2.com/sv/projects/galatea-galene/