Slutliga yrkanden om Värö Bruk från yrkesfiskare i Halland

 

Kompletterande synpunkter och yrkanden har lämnats in till Mark- och Miljödomstolen. Inlagan kan läsas/laddas ner här:

MMD – Värö Bruk – april 29 2015