Uppdatering: Remissvar gällande Havs- och vattenmyndighetens förslag om en större möjlighet till att byta tillståndshavare för särskilda tillstånd

Uppdatering: HaV har nu fattat beslut i frågan vilket träder ikraft redan den1 maj.

Endast ett särskilt tillstånd per typ av fiske tillåts. Undantag för de som tidigare har två tillstånd. Länk till HaV:

https://www.havochvatten.se/5.39e6d68414ca353051fbe1c6.html

Vårt remissvar kan läsas/laddas ner här:

HFPO remiss svar Dnr 814-2015