Länsstyrelsens skrivelse till landsbygdsministern om framtiden för det fiskefria området i Kattegatt

Länsstyrelse i Halland har utformat en skrivelse angående de stängda områdena i Kattegatt. De har valt att göra detta utan att först samråda med fiskerinäringen i Halland.

Hallandsfiskarnas producentorganisations inställning i frågan är att det mellersta området bör öppnas upp för ett mindre garnfiske i kvartal 2-4. I det norra området anser vi att restriktionerna skall tas bort helt, då de är kontraproduktiva.  Våra medlemmar tvingas nu att fiska efter havskräfta i områden där förekomsten av fisk är hög, istället för att fiska närmare land där det är mindre mängd av torsk. Med den ökande förekomsten av fisk i Kattegatt, och kommande landningsskyldighet, behöver fiskaren få en reell möjlighet till att byta område för att undvika oönskad fångst.

Länsstyrelsens skrivelse kan läsas här:

http://www.lansstyrelsen.se/halland/Sv/nyheter/2015/Pages/skrivelse-till-landsbygdsministern-om-framtiden-for-det-fiskefria-omradet-i-kattegatt.aspx