Remiss från Havs- och vattenmyndigheten om möjlighet till byte av tillståndshavare för särskilda tillstånd

HaV vill ha synpunkter på förslaget som syftar till att ge en större möjlighet till byte av tillståndshavare. Det handlar om särskilda tillstånd för torskfiske i Östersjön, fiske inom effortregleringen i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön, fiske efter havskräfta med bottentrål (rist) samt för fiske efter nordhavsräka.

Remissen kan läsas i sin helhet här:

remiss-byte-av-tillstandsinnehavare-sarskilda-tillstand-814-2015