Remiss från HaV angående fiske efter Nordhavsräka.

Uppdatering: HaV har den 20 jan fattat beslut enligt utsänd remiss. Läs mer här: https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler-2013/2015-01-20-nya-regler-kan-ge-lonsammare-rakfiske.html

_______________

Havs- och vattenmyndigheten vill få in synpunkter på en remiss om ändring av föreskrifter och en konsekvensutredning. Bland annat föreslås att  en tillfällig omfördelning av fiskemöjligheter mellan svenska räkfiskare ska bli möjlig. Hfpo:s medlemmar kommer att beröras av föreslagna förändringar, framför allt när det gäller det viktiga fisket efter havskräfta. Vi har därför motsatt oss förslaget i sin helhet, då det överhuvud taget inte tar upp konsekvenserna för övriga fisken. Här är remissen: remiss-raka-dnr-3551-2014 Hfpo:s remissvar finns under fliken “Ladda ner”. Du måste vara inloggad först.