Kvoter för 2015 klara i Västerhavet

EU:s fiskeministrar är nu överens om nästa års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. Kvoter sattes i enlighet med målen för maximal hållbar avkastning.  För exempelvis havkräfta innebär det att kvoten nästa år höjs och för makrill att den sänks.

https://www.havochvatten.se/5.549ab516149e19df88fb8e12.html