Inlaga från Yrkesfiskare i Halland till Mark- och Miljödomstolen

Uppdatering. Kommentarer till Södra Cells synpunkter:

MMD – Värö Bruk – Febr 27 2015

Den slutliga inlagan till Mark- och Miljödomstolen angående Södra Cells tänkta produktionsökning i Värö Bruk har nu lämnats in. Stellan Hamrin som företräder halländska yrkesfiskare i ärendet har gjort ett gediget arbete. Skrivelsen kan läsas eller laddas ner här:

Värö-målet slutlig 2014-09-25