Rådgivande gruppen för yrkesfiskestrategi i ett första möte

Uppdatering. läs HFPO:s förslag till mål:

HFPO Tematiska mål, förslag

Den rådgivande gruppen för yrkesfiskestrategi träffades den 25 september i Jönköping för ett inledande möte. Representanter för fiskets olika organisationer deltog, tillsammans med företrädare för handel, forskning, miljöorganisationer och olika myndigheter. Alla med koppling till yrkesfisket.

En första diskussion blev om den rådgivande gruppens arbete kunde med rätta benämnas “framtagande av utvecklingsstrategi för svenskt yrkesfiske”. Några från fiskets sida ansåg att fisket var i minoritet i gruppen, och arbetet därför mer avsåg fiskenäringen i stort. HFPO såg det istället som en möjlighet – eftersom arbetet syftar till att utveckla det svenska yrkesfisket är det viktigt att alla aktörer i gruppen har denna målbild i sikte.

Ett sekretariat bildades med företrädare för skilda myndigheter, vars uppgift blir att samordna och sammanställa de förslag som kommer in från olika delar av den rådgivande gruppen. Sekretariatet har ingen makt över frågorna, allt skall vara transparant, det är den rådgivande gruppen som beslutar om mål, visioner och handlingsplaner. Tanken är att en strategi, väl förankrad och underskriven av deltagarna, kan publiceras under nästa år. En handlingsplan initierar och kopplar till åtgärder senast 2016.

I ett första steg vill sekretariatet, senast till den 17 oktober, få in förslag till s.k. “Tematiska mål” från oss i den rådgivande gruppen. Det vill säga, visioner och mål som yrkesfisket och övriga vill se förverkligade. I HFPO arbetar vi redan nu för en del mål, såsom bevarande av flottstrukturen på västkusten, öppna fler möjligheter att kunna komma in i fisket, tillåta en större flexibilitet mellan olika fisken, och stärka fiskets utveckling i kustkommuner och lokala fiskehamnar. En avsevärd förenkling av det svårbegripliga regelverket är ett annat mål vi arbetar för. HFPO uppmanar sina medlemmar att fundera över vilka ytterligare visioner och mål de vill att organisationen skall förmedla. Här har vi nu fått en verklig möjlighet till att påverka det svenska yrkesfiskets framtida förutsättningar. Den bör vi ta väl vara på. Styrelsen i HFPO kommer på nästa sammanträde att diskutera och ta fram förslag till olika tematiska mål. Idéer och synpunkter från våra medlemmar kan lämnas till styrelserepresentant eller via mejl.