Utveckling av ekologisk trål för torskfisket i Östersjön

Havs- och Kustfiskarnas PO (HKPO) beviljades i maj månad ett ekonomisk stöd av Jordbruksverket för att driva projektet “Utveckling av en ekologisk selektiv torsktrål för Östersjön”. Stödet bekostas till 60 % av EU-medel och resterande är statligt stöd. Projektets slutdatum är den 30 september 2021.

Syftet med projektet är att uppnå bättre selektion i torskfisket och därigenom undvika bifångster, såsom liten torsk och plattfisk, samt skräp som försämrar selektionen. Trålen ska också vara mer skonsam och ge en minskad bränsle-förbrukning.

Det mesta av utvecklingsarbetet med provfiske kommer att utföras av  Almy West.  Efterhand involveras ytterligare 3 fiskefartyg. Andra viktiga deltagare i utvecklingsarbetet är AB Donsö Fiskeredskap och Skeppsfurnering och X-Chain System AB.  Test av modeller kommer äga rum i provtank i Hirtshals.